Kilès Nou Ye

 

Kemet Software komanse ak yon vizyon pou kreye yon konpayi ka p founi solisyon abòdab pou lojisyèl pèsonalize. Kontrèman a anpil lòt konpayi devlòpman lojisyèl yo, Kemet Software pran tan li an pou konprann fonksyònman ak vizyon antrepriz ou an, ak bezwen w an matyè de lojisyèl. Nou asire nou ke apre vant la, pwodwi nou yo toujou ap reponn a bezwen w yo. Nou ap utilize plat fòm de devlòpman lojisyèl pli resan yo, miyò pratik yo nan indistri an ak zouti nesesè yo pou nou ofri sèvis sa yo :

* Konsepsyon Wèb
* Devlòpman Lojisyèl Yo
* Konsepsyon Grafik

Byenveni

Kemet Software, se yon konpayi inovatris enpòtan nan devlòpman lojisyèl, k ap ofri devlòpman aplikasyon lojisyèl sou mezi, devlòpman sit entènèt ak konsepsyon grafik pou piti, mwayen ak gwo antrepriz yo.

Kòm nou se yon konpayi devlòpman lojisyèl sou mezi an, ki santre sou kliyan nou, n ap livre ou lojisyèl abòdab, fyab ak bon kalite, k ap konble tout bezwen ou, nan itilize pwosesis de lojisyèl efikas poutèt nou gen ekpètiz ak kreyativite sòti nan ekip nou an. Nou toujou ap itilize pi resan teknoloji yo ki pi efikas la, k ap reponn a bezwen w e eksede atant ou.

 

Jwenn nou

 

 

 

147 St-Rédempteur

Matane,Québec, G4W 1K1

Matane: (418) 556-4362